Ga naar klas 4 voor de brief over ziekmelding!

Informatieboek
Examenboekje
Schoolregels
klassen
PLT
Brochure/benodigdheden
Activiteiten

 

 

  

 

Directie MPC.

 

 
 
Mon Plaisir College - Shakespearestraat z/n - Tel: 5822839 - Fax: 5828627