Available courses

Beste leerlingen van klas 4,

Voor rekenen ontvang je twee oude SE's om te oefenen. Ook hiervoor is een schema.

1. Maak het SE 2018 - 2019. Stuur de nagekeken antwoorden en je cijfer op naar je vakdocent. Het uiterlijke inlevertijdstip is woensdagmiddag 25 maart 3 uur.

2. Maak het SE 2017 - 2018. Stuur de nagekeken antwoorden en je cijfer op naar je vakdocent. Het uiterlijke inlevertijdstip is woensdagmiddag 

Wij analyseren de fouten en sturen jullie een uitleg over de sommen die veel fout gemaakt worden. Natuurlijk mag je ook je eigen vragen stellen.

Veel succes. Keep good spirits y cuida bo mes. Doe je best!

Juffrouw Boekhoudt en juffrouw Van Vliet

Beste Leerlingen,

Ik hoop dat jullie het goed maken. Op dit moment moet je goed op jezelf, vrienden en familie letten.

Voor deze week wil ik dat jullie H9 Schakelingen afronden. Ik heb paragraven 9.1 en 9.2 uitgelegd maar jullie moeten zelf 

paragraven 9.3 en 9.4 bestuderen en de desbetreffende vragen maken. Als je hiermee klaar bent kan je de Test jezelf maken.

Belangrijke onderdelen om te leren zijn;

Transistor, Relais en Condensatoren.zorg dat je de werking goed kent ook de symbolen voor deze schakelingen leren.


Ik zal voor einde van de week weer een paar opdrachten geven en volgende week gaan we over naar het maken van SE's.

God bless u and be safe.

Saludos,

Meneer Richardson.