Informatieboek
Examenboekje
Schoolregels
klassen
Activiteiten
 
 

 

Hier zijn spullen te vinden, bestemd voor klas 4!

Brief ziekmelding
Brief: Update ziekmelding

SE rooster schooljaar 2020 - 2021
Literatuurlijsten:
Nederlands
Engels
Spaans
Papiamento
Articulo Papiamento

 

 

 

 

 
 
Mon Plaisir College - Shakespearestraat z/n - Tel: 5822839 - Fax: 5828627